Stichting Freerk J. Veldman

In 1999 werd ter gelegenheid van het afscheid van de heer F. Veldman als conservator van de Menkemaborg te Uithuizen de Stichting Freerk J. Veldman opgericht. Deze stichting stelt zich ten doel het Groninger en noordelijk meubel te bestuderen en te documenteren.

Het streven is om tot een overzicht te komen van de diverse aspecten van het noordelijk meubel, zoals de stilistische ontwikkeling in vorm en decoratie. We willen vaststellen welke soorten meubels en versieringen in het Noorden gewild waren, of zelfs specifiek Gronings genoemd mogen worden. Ook de opkomst van Groningse meubelfabrieken valt onder de aandacht van de stichting.

De gegevens worden in een speciaal daarvoor ontwikkelde database opgeslagen. Een selectie hiervan vindt u onder Meubels.

Naast het doen van onderzoek en documenteren, organiseert de stichting incidenteel meubeldagen en symposia. Aan particulieren en instellingen wordt op verzoek advies uitgebracht (zie onder Activiteiten).

In het bestuur hebben kunsthistorici, interieurhistorici, restauratoren en documentalisten zitting. Voorzitter is prof. dr. Christiaan Jörg. Alle bestuursleden zijn vrijwilliger. De stichting ontvangt geen subsidie.

Het onderzoek en de documentatie door de Stichting Freerk J. Veldman is afhankelijk van externe financiering.

Wilt u de Meubelstichting ondersteunen dan kunt u uw bijdrage overmaken op rekening: NL30ABNA 0625030869. Hartelijk dank!