Activiteiten

 

Pracht & Macht: Het Groninger provinciehuis aan het eind van de 17de eeuw.

Deze publicatie is op 26 juni 2013 gepresenteerd bij de opening van de gelijknamige tentoonstelling in het Atrium van het provinciehuis van Groningen.
Het onderzoek door Freerk J. Veldman naar de modernisering van de Statenzaal en de verbouwing van de Gedeputeerdenzaal in het provinciehuis door Allert Meijer levert niet alleen een publicatie, maar ook een spectaculaire reconstructie in een 3D-presentatie van hoe deze zalen er toen uitzagen.
De verbouwingen worden door dr. Hidde Feenstra in een apart hoofdstuk vanuit historisch en economisch perspectief beschreven.

Het boekje en de 3D-presentatie zijn te downloaden via www.provinciegroningen.nl

De tentoonstelling is te zien op werkdagen t/m Open Monumentendag , 14 september.

 

 

Gedeputeerde Piet de Vey Mestdagh ontvangt het eerste exemplaar van de auteur Freek J. Veldman

 

 

Pracht & Macht: Het Groninger provinciehuis aan het eind van de 17e eeuw.

 

 

Een voorbeeld van de 3D-presentatie: reconstructie van de Statenzaal