Welkom op onze website

Bij Stichting Freerk J. Veldman staan meubels uit het Noorden van Nederland centraal. Met het 'Noorden' bedoelen we de provincie Groningen en het direct omliggende gebied, inclusief Oost-Friesland in Duitsland. In deze regio zijn van oudsher meubels zoals kisten, kabinetten, tafels en stoelen gemaakt die eigen, specifieke kenmerken vertonen. Daarnaast is er veel meubilair voor kerkinterieurs gemaakt, zoals preekstoelen, kerkbanken en sierstukken.

Bij de stichting proberen we te achterhalen wat die noordelijke stijlkenmerken precies zijn, hoe ze zich in de tijd ontwikkelden en wie de meubelmakers, schrijnwerkers en beeldsnijders waren die deze meubels maakten en versierden.

Onze standplaats is de Menkemaborg in Uithuizen.

Geïnteresseerden met een vraag over een (mogelijk) Gronings meubel kunnen met ons contact opnemen, liefst met foto. Aangezien het bestuur uit vrijwilligers bestaat, kan beantwoording enige tijd duren. Indien vanuit een commerciële achtergrond advies gevraagd wordt, kan het bestuur besluiten om daarvoor een geldelijke vergoeding te vragen.

Het in hout gesneden hoofd van een putto bovenaan deze pagina is een detail van een schoorsteenmantel in de Menkemaborg en is tussen 1701 en 1705 gesneden door Jan de Rijk. De figuur zelf ziet u hier rechts onderaan.